• 0732 068 526
  • office@vandpuncteanrp.com
  • Luni - Vineri: 9:00 - 18:30

Punctele ANRP, tranzacționabile

Deținătorii de puncte ANRP pot decide ce să facă cu acestea. Punctele ANRP, cu valoarea nominală de 1 leu, pot fi vândute, cumpărate sau utilizate pentru achiziționarea de proprietăți.

Vânzarea punctelor ANRP este una dintre metodele preferate de către deținători, deoarece aceștia evită, în acest mod, așteptarea efectuării despăgubirii de către stat, un proces de foarte lungă durată în cele mai multe cazuri. În plus, dacă se optează pentru această modalitate, cea de vânzare a punctelor ANRP, deținătorii nu vor mai fi afectați de modificările legislative care pot să apară.

Analiza soluționărilor

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților publică lunar rapoarte de activitate. Până în luna iunie 2019, ANRP a înregistrat 31.945 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 24.840 dosare.

Conform rapoartelor oficiale, alte 2.793 dosare au trecut de etapa analizării și, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parțială/invalidare. 3.236 dosare au fost returnate de Secretariat autorităților locale, fie înainte de apariția Legii nr. 165/2013, pentru completarea documentației, fie după apariția Legii nr. 165/2013, la cererea titularilor de dosare, pentru a beneficia de restituirea în natură.

Chiar dacă procesul de soluționare a dosarelor e mai accelerat decât în primii ani după introducerea punctelor ANRP, situația nu este convenabilă pentru deținători – care, totuși, trebuie să aștepte perioade lungi până ca prejudiciul să fie reparat.

Normele legislative

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avut multe de spus în cazul restituirii proprietăților în România. După ce a dat mai multe decizii favorabile păgubiților, în defavoarea statului român, acesta din urmă a fost constrâns să ia toate măsurile necesare pentru a eficientiza procesul de restituire a proprietăților. Un caz extrem de relevant și definitoriu în acest caz este cazul Maria Atanasiu și alții împotriva României.

Astfel, în anul 2013, Guvernul României a adoptat Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

În cuprinsul acestei legi sunt stabilite toate prevederile legate de punctele ANRP, modul de tranzacționare a acestora, valoare, posibilități ale deținătorilor etc.

Principalul mod prin care cei prejudiciați pot fi despăgubiți este restituirea bunului în natură. Dacă acest lucru nu se poate înfăptui, persoanele în cauză primesc puncte ANRP, puncte compensatorii pe care le pot utiliza pentru a-și recupera pierderea suferită. Acestea sunt acordate în baza unei decizii compensatorii emisă de către Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor – entitate înființată prin Legea 165/2013, al cărei președinte este președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

Punctele ANRP pot fi valorificate în numerar sau pot fi utilizate pentru achiziționarea de proprietăți în urma unor licitații organizate în conformitate cu Legea 165/2013.